Sarah Shaw

  • 5'10"
  • 33"
  • 24½"
  • 34"
  • 9
  • Blonde
  • Blue