Valya Fedotova

  • 5'10"
  • 30½"
  • 24"
  • 35"
  • 40
  • Blonde
  • Hazel